Iedere maand wordt er op zondagavond (19:00 uur tot ca. 20:00 uur) een appéldienst georganiseerd waar Willem J. Ouweneel een inleiding houdt over Wie is de Heer Jezus?.

Zingen vanaf 18:40 uur.

Contactpersoon: Arne Nanninga (055) 578 74 62  w.nanninga @ chello.nl

Bestelling CD's:
Petra van Dijken (055) 543 05 09 petravandijken @ gmail.com

Zie voor de data en onderwerpen de agenda.