U ontmoeten,
Vader, Zoon, Heilige Geest,
om U te dienen.

Jou ontmoeten,
wie je ook bent,
om Gods liefde met je te delen.

 

kruis bgWelkom in 'De Ontmoeting!' Die naam drukt de kern uit waar het om gaat: God ontmoeten, de levende God, en Jezus Christus, zijn Zoon, die Hij gezonden heeft.

Jou ontmoeten, elkaar ontmoeten.

Wij kunnen en willen niet zonder onze God. Wij kunnen en willen niet zonder jou, zonder elkaar.

Wie zijn wij? Christenen, niets meer en niets minder.

Beleef de ontmoeting, je moet het gewoon meemaken. Kom maar eens. Iedere zondagmorgen komen we om 9:45 uur bij elkaar om onze God en Vader te aanbidden, door Jezus Christus, onze Heer. We vieren elke week met elkaar het avondmaal, dat Jezus heeft ingesteld vóór zijn sterven op Golgotha. We beschouwen het als een voorrecht met andere christenen kennis te maken en hen ook te verwelkomen in deze viering.

Een officiële predikant hebben we niet, een gesloten liturgie evenmin. We komen samen als broeders en zusters om te zingen, te bidden, en te luisteren naar wat God in zijn Woord zegt. Er is ruimte voor broeders uit de gemeente om vrijmoedig iets vanuit de Gods Woord in een preek te verkondigen. Er is een crèche voor de allerkleinsten, en een zondagsschool voor de kinderen van 4 tot 10 jaar. We hebben nog heel wat meer activiteiten, en bij vele daarvan bent u zonder beperking hartelijk welkom.