In de interne en externe communicatie van De Ontmoeting zijn verschillende personen actief en worden diverse materialen gebruikt:

De website www.deontmoeting.info is een open plek voor communicatie, voor iedereen binnen en buiten de gemeente. Hier is informatie te vinden over de bijeenkomsten, achtergronden en activiteiten van onze gemeente. Bovendien wordt hier ook informatie uit het Bulletin gepubliceerd, voorzover deze niet van persoonlijke aard is. Een agenda, nieuws, enzovoorts, maken de site tot een knooppunt voor informatie en ontmoeting. De website wordt continu up-to-date gehouden.

Het wekelijks bulletin geeft melding van de weekagenda, actuele mededelingen uit de gemeente en bijzonderheden voor de volgende zondag.

De kopij voor alle middelen wordt aangeleverd door de gemeenteleden zelf, zodat iedereen betrokken is bij het delen van informatie met de gemeente. De eindredactie is in handen van Samuël en Karin de Jong. Zij zijn verantwoordelijk voor de website, het bulletin en voor andere vormen van informatie en communicatie in de gemeente.

Privacystatement Ontmoeting versie sept 2020.pdf